sarvākāravaropetāśūnyatā

From Buddha-Nature

< Key Terms

Glossarysarvākāravaropetāśūnyatā

sarvākāravaropetāśūnyatā

On this topic
Term Variations
Key Term sarvākāravaropetāśūnyatā
Term Information
Definitions