ཟབ་མོ་ནང་དོན་དང་རྒྱུད་བརྟག་གཉིས་དང་རྒྱུད་བླ་མའ་བསྟན་བཅོས།

From Buddha-Nature

< Books

LibraryBooksཟབ་མོ་ནང་དོན་དང་རྒྱུད་བརྟག་གཉིས་དང་རྒྱུད་བླ་མའ་བསྟན་བཅོས།

ཟབ་མོ་ནང་དོན་དང་རྒྱུད་བརྟག་གཉིས་དང་རྒྱུད་བླ་མའ་བསྟན་བཅོས།
Book
Book
Citation karma pa gsum pa rang byung rdo rje ཀརྨ་པ་གསུམ་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་. nang brtag rgyud gsum: zab mo nang don; rgyud brtag gnyis; rgyud bla ma'i bstan bcos ནང་བརྟག་རྒྱུད་གསུམ། ཟབ་མོ་ནང་དོན། རྒྱུད་བརྟག་གཉིས། རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས།. wA Na badzra bi dya dpe mdzod khang ཝཱ་ཎ་བཛྲ་བི་དྱཱ་དཔེ་མཛོད་ཁང་, 2011.

The Third Karmapa, Rangjung Dorje. A Collection of Important Root Texts: Gyu Lama, Zangmo Nangdon, Namshe Yeshe Chepa, and the Hevajra Tantra. Vajra Vidya Library, 2011.