Buddyjska koncepcja świetlistego umysłu i jej rola w tradycji tathagatagarbhy

From Buddha-Nature

< Articles(Redirected from Buddyjska koncepcja świetlistego umysłu i jej rola w tradycji tathagatagarbhy)

LibraryArticlesBuddyjska koncepcja świetlistego umysłu i jej rola w tradycji tathagatagarbhy

Buddyjska koncepcja świetlistego umysłu i jej rola w tradycji tathagatagarbhy
Article
Article
Citation: Zapart, Jarosław. "Buddyjska koncepcja świetlistego umysłu i jej rola w tradycji tathagatagarbhy" (The Buddhist Concept of a Luminous Mind and Its Role in the Tathāgatagarbha Tradition). Studia Religiologica 48, no. 2 (2015): 117–30. https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/18873/zapart_buddyjska_koncepcja_swietlistego_umyslu_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y