Nyi ma dang zla ba kha sbyor ba chen po gsang ba'i rgyud

From Buddha-Nature

LibrarySutrasNyi ma dang zla ba kha sbyor ba chen po gsang ba'i rgyud


ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་ཁ་སྦྱོར་བ་ཆེན་པོ་གསང་བའི་རྒྱུད།
nyi ma dang zla ba kha sbyor ba chen po gsang ba'i rgyud
SOURCE TEXT

Access this text online

Recensions of This Text

Text Metadata

Text exists in ~ Tibetan