Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos zhes bya ba'i mchan 'grel gyi mchan bu

From Buddha-Nature

LibraryCommentariesTheg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos zhes bya ba'i mchan 'grel gyi mchan bu


ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་ཞེས་བྱ་བའི་མཆན་འགྲེལ་གྱི་མཆན་བུ།
theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos zhes bya ba'i mchan 'grel gyi mchan bu
SOURCE TEXT

Access this text online

Text Metadata

Text exists in ~ Tibetan
Commentary of ~ RKTST 3363