Chen po gzhan stong gi lta ba dang 'brel ba'i phyag rgya chen po'i smon lam gyi rnam bshad nges don dbyings kyi rol mo

From Buddha-Nature

LibraryCommentariesChen po gzhan stong gi lta ba dang 'brel ba'i phyag rgya chen po'i smon lam gyi rnam bshad nges don dbyings kyi rol mo


ཆེན་པོ་གཞན་སྟོང་གི་ལྟ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྣམ་བཤད་ངེས་དོན་དབྱིངས་ཀྱི་རོལ་མོ།
chen po gzhan stong gi lta ba dang 'brel ba'i phyag rgya chen po'i smon lam gyi rnam bshad nges don dbyings kyi rol mo
SOURCE TEXT

A clear explanation of the Third Karmapa Rangjung Dorje's famous Mahāmudrā Aspiration Prayer in colloquial Tibetan by a leading contemporary Karma Kagyu master Sangay Nyenpa Rinpoche.

Philosophical positions of this text

Text Metadata

Text exists in ~ Tibetan
Literary Genre ~ Commentaries - 'grel pa
Commentary of ~ Nges don phyag rgya chen po'i smon lam