The Bibliography

From Buddha-Nature

(Redirected from Secondary Sources)

Selected Bibliography & Resources
This is the most complete bibliography of academic and related references on the concept of buddha-nature and the Mahāyānottaratantraśāstra and its commentaries. On this page you can find secondary sources first, followed by multimedia citations with links and then primary source citations with links to relevant recension information and online resources in each available language.
812 Citations

Academic Sources (582)[edit]


Multimedia Sources (413)

Sutra Sources (25)

Commentary Sources (104)

ཐོགས་མེད་ (Asaṅga)

བོ་དོང་པཎ་ཆེན་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ (Bo dong paN chen phyogs las rnam rgyal)

བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ་ (Bu ston rin chen grub)

བོད་སྤྲུལ་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ (Bod sprul mdo sngags bstan pa'i nyi ma)

ཟླ་བ་གྲགས་པ་ (Candrakīrti)

ཟླ་བ་གྲགས་པ་ (Candrakīrti)

ཕྱྭ་པ་ཆོས་ཀྱི་སེངྒེ་ (Phywa pa chos kyi seng+ge)

ཕྱྭ་པ་ཆོས་ཀྱི་སེངྒེ་ (Phywa pa chos kyi seng+ge)

བཅོམ་ལྡན་རིག་པའི་རལ་གྲི་ (Bcom ldan rig pa'i ral gri)

བཅོམ་ལྡན་རིག་པའི་རལ་གྲི་ (Bcom ldan rig pa'i ral gri)

ཅོ་ནེ་གྲགས་པ་བཤད་སྒྲུབ་ (Co ne grags pa bshad sgrub)

ཆོས་དབྱིངས་སྟོབས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ (Chos dbyings stobs ldan rdo rje)

དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་ (Don grub rin chen)

རྡོ་རྗེ་ཤེས་རབ་ (Rdo rje shes rab)

བྲག་དཀར་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་བསྟན་འཛིན་སྙན་གྲགས་ (Brag dkar blo bzang dpal ldan bstan 'dzin snyan grags)

བྲག་དཀར་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་བསྟན་འཛིན་སྙན་གྲགས་ (Brag dkar blo bzang dpal ldan bstan 'dzin snyan grags)

འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ ('gro mgon chos rgyal 'phags pa)

བདུད་མོ་བཀྲ་ཤིས་འོད་ཟེར་ (Bdud mo bkra shis 'od zer)

དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ (Dol po pa)

དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ (Dol po pa)

དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ (Dol po pa)

དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ (Dol po pa)

དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ (Dol po pa)

དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ (Dol po pa)

དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ (Dol po pa)

མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་ (Karmapa, 8th)

མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་ (Karmapa, 8th)

མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་ (Karmapa, 8th)

མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་ (Karmapa, 8th)

མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་ (Karmapa, 15th)

སྒམ་པོ་པ་ (Sgam po pa)

དགའ་ལྡན་ཁྲི་པ་བློ་གྲོས་བརྟན་པ་ (Dga' ldan khri pa blo gros brtan pa)

དགེ་འདུན་འོད་ཟེར་ (Dge 'dun 'od zer)

དགེ་རྩེ་མ་ཧཱ་པཎྡི་ཏ་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ་ (Dge rtse ma hA paN+Di ta tshe dbang mchog grub)

ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་ (Thogs med bzang po)

ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་ (Thogs med bzang po)

རྒྱལ་ཚབ་རྗེ་དར་མ་རིན་ཆེན་ (Rgyal tshab rje dar ma rin chen)

འགོས་ལོ་ཙཱ་བ་གཞོན་ནུ་དཔལ་ ('gos lo tsA ba gzhon nu dpal)

འགོས་ལོ་ཙཱ་བ་གཞོན་ནུ་དཔལ་ ('gos lo tsA ba gzhon nu dpal)

འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)

འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)

འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)

འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)

བྱང་རྩེ་མཁན་ཟུར་བསོད་ནམས་ཀུན་དགའ་ (Byang rtse mkhan zur bsod nams kun dga')

དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་ (Rinchen, Gendun)

འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)

འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ ('bri gung skyob pa 'jig rten mgon po)

འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་,འབྲི་གུང་སྤྱན་སྔ་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ ('bri gung spyan snga shes rab 'byung gnas)

འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ ('bri gung skyob pa 'jig rten mgon po)

རིགས་ལྡན་པདྨ་དཀར་པོ་ (Kalkī Śrī Puṇḍarīka)

ཀརྨ་དཀོན་མཆོག་གཞོན་ནུ་ (Karma dkon mchog gzhon nu)

ཀརྨ་དཀོན་མཆོག་གཞོན་ནུ་ (Karma dkon mchog gzhon nu)

མཁན་པོ་གང་ཤར་དབང་པོ་ (Mkhan po gang shar)

གཞན་ཕན་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་ (Gzhan phan chos kyi snang ba)

ཀུན་དགའ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ (Kun dga' ye shes rgya mtsho)

སྐྱོ་སྟོན་སྨོན་ལམ་ཚུལ་ཁྲིམས་ (Skyo ston smon lam tshul khrims)

སྐྱོ་སྟོན་སྨོན་ལམ་ཚུལ་ཁྲིམས་ (Skyo ston smon lam tshul khrims)

སྐྱོ་སྟོན་སྨོན་ལམ་ཚུལ་ཁྲིམས་ (Skyo ston smon lam tshul khrims)

སྐྱོ་སྟོན་སྨོན་ལམ་ཚུལ་ཁྲིམས་ (Skyo ston smon lam tshul khrims)

སྐྱོ་སྟོན་སྨོན་ལམ་ཚུལ་ཁྲིམས་ (Skyo ston smon lam tshul khrims)

སྐྱོ་སྟོན་སྨོན་ལམ་ཚུལ་ཁྲིམས་ (Skyo ston smon lam tshul khrims)

ལ་ཡག་པ་བྱང་ཆུབ་དངོས་གྲུབ་ (La yag pa byang chub dngos grub)

བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་བསྟན་འཛིན་ཡར་རྒྱས་ (Blo bzang dpal ldan bstan 'dzin yar rgyas)

ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ (Klong chen pa)

ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ (Klong chen pa)

ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ (Klong chen pa)

བྱམས་པ་ (Maitreya)

བྱམས་པ་ (Maitreya)

བྱམས་པ་ (Maitreya)

བྱམས་པ་,ཐོགས་མེད་ (Maitreya)

བྱམས་པ་ (Maitreya)

མར་པ་དོ་པ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ (Mar pa do pa chos kyi dbang phyug)

སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི་ (Smin gling lo chen d+harma shrI)

མི་ཉག་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ (Mi nyag bla ma ye shes rdo rje)

མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ་ (Mi pham rgya mtsho)

མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ་ (Mi pham rgya mtsho)

མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ་ (Mi pham rgya mtsho)

མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ་ (Mi pham rgya mtsho)

དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་ (Dmu dge bsam gtan rgya mtsho)

ངག་དབང་བློ་གྲོས་གྲགས་པ་ (Ngag dbang blo gros grags pa)

ངག་དབང་བློ་གྲོས་གྲགས་པ་ (Ngag dbang blo gros grags pa)

ངག་དབང་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་མཚོ་ (Ngag dbang tshogs gnyis rgya mtsho)

ངག་དབང་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་མཚོ་ (Ngag dbang tshogs gnyis rgya mtsho)

ངག་དབང་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་མཚོ་ (Ngag dbang tshogs gnyis rgya mtsho)

རྔོག་བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་ (Rngog blo ldan shes rab)

རྔོག་བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་ (Rngog blo ldan shes rab)

ཀླུ་སྒྲུབ་ (Nāgārjuna)

དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ (Dpal sprul rin po che)

པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་ (PaN chen bsod nams grags pa)

རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བློ་གྲོས་ (Red mda' ba gzhon nu blo gros)

རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བློ་གྲོས་ (Red mda' ba gzhon nu blo gros)

རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན་ (Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can)

རོང་སྟོན་ཤེས་བྱ་ཀུན་རིག་ (Rong ston shes bya kun rig)

རོང་སྟོན་ཤེས་བྱ་ཀུན་རིག་ (Rong ston shes bya kun rig)

ས་ཛ་ན་ (Sajjana)

ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ (Sa skya paN+Di ta)

གསང་ཕུ་བ་བློ་གྲོས་མཚུངས་མེད་ (Gsang phu ba blo gros mtshungs med)

སངས་རྒྱས་མཉན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ (Sangye Nyenpa, 10th)

ས་བཟང་མ་ཏི་པཎ་ཆེན་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་ (Sa bzang ma ti paN chen blo gros rgyal mtshan)

དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན་འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ (Drikung Chetsang, 7th)

བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ (Bsod nams rgyal mtshan)

བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ (Bsod nams rgyal mtshan)

རྟ་ནག་རིན་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ (Rta nag rin chen ye shes)

ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ (Drikung Chungtsang, 1st)

པདྨ་དཀར་པོ་ (Drukchen, 4th)

རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་ (Karmapa, 3rd)

རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་ (Karmapa, 3rd)

རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་ (Karmapa, 3rd)

རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་ (Karmapa, 3rd)

རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་,དཀོན་མཆོག་ཡན་ལག་ (Shamarpa, 5th)

ཁྲོ་རུ་ཚེ་རྣམ་ (Khro ru tshe rnam)

རྩེ་ལེ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་ (Rtse le sna tshogs rang grol)

རྩེ་ལེ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་ (Rtse le sna tshogs rang grol)

བཙན་ཁ་བོ་ཆེ་ (Btsan kha bo che)

ཙོང་ཁ་པ་ (Tsong kha pa)

ཙོང་ཁ་པ་ (Tsong kha pa)

ཙོང་ཁ་པ་ (Tsong kha pa)

ཙོང་ཁ་པ་ (Tsong kha pa)

ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་ (TA ra nA tha)

ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་ (TA ra nA tha)

ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་ (TA ra nA tha)

ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་ (TA ra nA tha)

ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་ (TA ra nA tha)

ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་ (TA ra nA tha)

ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་ (TA ra nA tha)

ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་ (TA ra nA tha)

ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་ (TA ra nA tha)

ཝན་ཚིག་ (Wǒnch'ǔk)

ཞང་སྟོན་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་ (Zhang ston bsod nams grags pa)

ཞང་སྟོན་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་ (Zhang ston bsod nams grags pa)

ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་ (ShAkya mchog ldan)

ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་ (ShAkya mchog ldan)

ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་ (ShAkya mchog ldan)

ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་ (ShAkya mchog ldan)

ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་ (ShAkya mchog ldan)

ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་ (ShAkya mchog ldan)

ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་ (ShAkya mchog ldan)

ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་ (ShAkya mchog ldan)

ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་ (ShAkya mchog ldan)